מחלקה כלכלית

תכניות שינוי, ייעול והבראה​

כיום בעולם העסקים ישנה דינאמיות רבה ובהתאם על כל ארגון לבצע את ההתאמות הנדרשות. ארגון אשר לא מתאים עצמו למציאות המשתנה, עלול במהרה למצוא עצמו בבעיה, החל מהאטה בפעילות וכלה במשבר של ממש. במידה וארגון נקלע למשבר, קטן כגדול, נדרשת תכנית שינוי, ייעול והבראה על מנת להחזירו למסלול ההצלחה ואף להביא לצמיחה נוספת.

תכנית ייעול והבראה כוללת, בין היתר, ניתוח של המצב הקיים, חשיבה אסטרטגית, הגדרת יעדים לטווח הקצר והארוך שתכליתם תחילה לאזן את הארגון ובהמשך להשיאו, הגדרת לוח זמנים ופעולות שיש לנקוט כדי להתייעל, ועוד.

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן

ייעוץ כלכלי-עסקי

שירותי הייעוץ העסקי-כלכלי של משרדנו הינם רבים ומגוונים וכוללים, בין היתר, בניית תוכניות עסקיות, תכניות היתכנות כלכלית, גיבוש אסטרטגיית גיוס מימון והון, ייעוץ במכירה/רכישה/מיזוג, בחינת כדאיות כלכלית טרם החלטה על כניסה להשקעה ו/או הקמה של עסק/מיזם חדש, ניתוח רווחיות, ייעוץ להתנהלות מול בנקים וגופים פיננסים, ועוד.

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן

בדיקות כדאיות כלכלית

בדיקת כדאיות כלכלית הינה, על פי רוב, הבדיקה הראשונית שבוחנת האם לרעיון העסקי ישנה ישימות כלכלית. זהו שלב קריטי שבזכותו ניתן לפסול מראש רעיונות או מהלכים עסקיים, לפני שיוזמים צעד כלכלי. חלק מהותי ובלתי נפרד מבדיקת הכדאיות היא הגדרה איכותית של המודל העסקי העומד בבסיס המיזם, כלומר – הדרך, הקצב והאופן שבו תיכנסנה ההכנסות לעסק מלקוחותיו הפוטנציאליים. למעשה, בדיקת כדאיות כלכלית היא השלב הראשון שאנו מבצעים עבור לקוחותינו המעוניינים להניע מיזם, אשר מתפקדת ברוב המקרים גם כחלק בלתי נפרד מבניית התכנית העסקית.

הבדיקה כוללת, בין היתר, בחינות פיננסיות שונות שמטרתן לתת ללקוח אינדיקציה אמינה וריאלית האם ההחלטה טומנת פוטנציאל כלשהו, צפי תקופת החזר השקעה, שיעור התשואה על ההשקעה, תחזית ההכנסות לשנים הקרובות, שולי הרווח הצפויים בכל שנה, שיעור הרווח הנקי מהמחזור בשנים בהם יש רווחיות, ועוד. הערכת העלויות ומשמעויות ההקמה מעניקים ללקוח תחזית סבירה של ההתנהלות הכלכלית העתידית.

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן

ייעוץ וליווי תהליכים ופרויקטים

בעולמנו הדינאמי, ארגון שלא מבצע צעדי חדשנות יזומים, יכול למצוא עצמו בעתיד הנראה לעין מצמצם פעילות, מאבד לקוחות ושיתופי פעולה, וכפועל יוצא סופג ירידות בהכנסות ובשורת הרווח. לכן, במטרה להישאר צעד אחד קדימה, יש לשאוף לייעול תהליכים והטמעת פרויקטים חדשים במטרה להגדיל את שורת ההכנסות ולהקטין את שורות ההוצאות.

משרדנו מלווה ומייעץ ללקוחותיו במגוון רחב של פרויקטים, כגון: הקמת מערכי ייעוץ פנים וחוץ ארגוניים, שירות מחקר, אנליזות, סקירות שוק, מדיניות השקעות, סיוע בהתאמות לרגולציה, הקמה וניהול מתודולוגיות בקרה, ביצוע חלוקת עלויות פרויקט לפי חתכים שונים, הכנת התאמות בתקציב פרויקט כפונקציה של אילוצים מגוונים, ביצוע בקרה שוטפת על פרויקטים, בחינת מדדי ביצוע והכנת דוחות בהתאם, ועוד.

בנוסף, משרדנו מלווה תהליכים ופרויקטים במגזר ההתיישבותי, כגון: שינויים במבנה הארגוני, הפרטה, הקמת שכונות/הרחבות, קליטה וקבלה, שינויים באורחות החיים, ועוד.

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן

ניהול סיכונים

סביבות הניהול כיום משתנות בקצב מהיר ולכן מחייבות קבלת החלטות מבוססת ומושכלת לצד לקיחת סיכונים. כיום ארגונים מצויים בסביבה רוויה במרכיבי חוסר ודאות אשר משפיעים באופן ישיר על תוצאותיהן התפעוליות והכספיות. על מנת לצמצם את מרכיבי הסיכון, יש לערוך ניתוח ואיתור מוקדי סיכון תפעוליים, פיננסיים וארגוניים עיקריים ולדרגם בהתאם למאפייני הארגון ומטרותיו. מידע זה לאחר מכן יהווה את הבסיס להכנת תכנית פעולה אופטימלית לטיפול בסיכונים ובניית מערך בקרות אשר יתריעו על התממשות אפשרית של סיכון, ימזערו את הסיכונים הפוטנציאליים או את סבירותם להתממש ואף ימנעו את חלקם.

משרדנו מלווה עשרות ארגונים ותאגידים ביישום תהליכים אלו, לרבות: מיפוי ודירוג הסיכונים בארגון, גיבוש דרכי פעולה להתמודדות, ליווי בבניית מדיניות ניהול סיכונים, עיגון הנחיות ונהלי עבודה ליישום המדיניות, גיבוש מדדי סיכון תפעוליים ופיננסים (KPI's), ליווי הנהלה בכירה בקבלת החלטות, איפיון הרגישות לסיכון בארגון, ועוד.

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן

בדיקות עמידה ברגולציה ודרישות הדין

מטבע הדברים, כל ארגון באשר הוא כפוף לדרישות רגולציה רבות ונדרש לעמוד במספר רב של הוראות חוק, תקנות, דינים, החלטות רשויות מוסמכות וכדומה, הן כלליות והן ספציפיות לפי תחום פעילות. על מנת לעמוד בדרישות הדין והרגולציה, מומלץ לבצע בדיקת עמידה בהן. בדיקה זו כוללת מיפוי של הוראות הדין העיקריות והמהותיות החלות על הפעילות הספציפית בארגון, "תרגום" ההוראות והנגשתן בצורה בהירה וברורה, ובדיקה האם הארגון עומד בכל הוראה והוראה או לאו. 

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן

סקר סיכונים

סקר סיכונים הינו תהליך איתור, ניתוח והערכת הסיכונים להם חשוף הארגון במגוון תחומים. במסגרת סקר סיכונים מזהים את הסיכונים הקיימים בתהליכי העבודה השונים בארגון, ממפים את הסיכונים באופן מתודולוגי ומדרגים אותם לפי רמת החשיפה הפוטנציאלית שלהם על הארגון. כדי לאפשר ניהול סיכונים, ראשית על הארגון לדעת מה הם הסיכונים העומדים לפתחו, וידיעה זו מושגת באמצעות עריכת סקר סיכונים.

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן