מחלקת ביקורת

ביקורת פנים

הביקורת הפנימית הינה כלי ניהולי חשוב בכל ארגון וקיומה מהווה הצהרה כי לארגון עניין בקיומה של בקרה מקצועית, אובייקטיבית ובלתי תלויה על התנהלותו. הביקורת הפנימית פועלת לקידום מטרות הארגון, לשיפורו ולייעול דרכי עבודתו, וזאת באמצעות בדיקת תקינות פעולותיו של הארגון (או חלקו המבוקר) מבחינת קיום החוק והדין, הניהול התקין, טוהר המידות, החיסכון, היעילות והמועילות (אפקטיביות). מטרות העל של הביקורת הפנימית הינן להביא לשיפור התהליכים בארגון, למקסם את איכות הניהול והביצוע בו, לתרום לניצול יעיל של המשאבים ולסייע בשיפור איכות השירות לצרכני הארגון.

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן

סקר בקרה פנימית

סקר בקרה הינו מיפוי רוחבי, מקיף ושיטתי, של בעיות וליקויים בכל הפעילויות בארגון. הסקר מתמקד בבחינת תהליכי עבודה, נהלי הבקרה ובחשיפת הסיכונים הקיימים בפעילויות הארגון. הסקר משמש ככלי לאבחון ראשוני והצפת נקודות תורפה עיקריות, איתור מטרות נקודתיות, ובהתאם על בסיס ממצאי הסקר ניתן לקבל החלטות מושכלות בדבר סדרי עדיפויות נושאיים לבדיקות עומק של ביקורת פנימית, הקצאת משאבים ותקציב, ועוד. הסקר נותן מענה לארגונים המבקשים לעשות צעדים ראשונים בביקורת פנימית, במינימום זמן ועלויות. כמו כן, הסקר משמש כבסיס לבניית תכנית ביקורת שנתית/רב-שנתית כוללת ומכוון את הביקורת למטרות נקודתיות ועיקריות.

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן

סקר סיכונים

סקר סיכונים הינו תהליך איתור, ניתוח והערכת הסיכונים להם חשוף הארגון במגוון תחומים. במסגרת סקר סיכונים מזהים את הסיכונים הקיימים בתהליכי העבודה השונים בארגון, ממפים את הסיכונים באופן מתודולוגי ומדרגים אותם לפי רמת החשיפה הפוטנציאלית שלהם על הארגון. כדי לאפשר ניהול סיכונים, ראשית על הארגון לדעת מה הם הסיכונים העומדים לפתחו, וידיעה זו מושגת באמצעות עריכת סקר סיכונים.

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן

בדיקות ממוקדות לפי נושא (אד-הוק)

מעבר לביקורת פנימית שוטפת לפי תכנית עבודה שנתית/רב-שנתית, לעיתים עולה בארגון הצורך בקיום בדיקה נקודתית וממוקדת בנושא מסוים שעל הפרק. כמו כן, עולם העסקים הדינאמי והמשתנה לעיתים תכופות, המשבר הכלכלי שפקד את השווקים הגלובאליים, הצורך בשינויים במבנים הארגוניים וההכרח בהתייעלות וחסכון, כל אלה מעלים את הצורך בקיום בדיקות ובקרות נקודתיות טרם קבלת החלטות.

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן

בדיקות עמידה ברגולציה ודרישות הדין

מטבע הדברים, כל ארגון באשר הוא כפוף לדרישות רגולציה רבות ונדרש לעמוד במספר רב של הוראות חוק, תקנות, דינים, החלטות רשויות מוסמכות וכדומה, הן כלליות והן ספציפיות לפי תחום פעילות. על מנת לעמוד בדרישות הדין והרגולציה, מומלץ לבצע בדיקת עמידה בהן. בדיקה זו כוללת מיפוי של הוראות הדין העיקריות והמהותיות החלות על הפעילות הספציפית בארגון, "תרגום" ההוראות והנגשתן בצורה בהירה וברורה, ובדיקה האם הארגון עומד בכל הוראה והוראה או לאו. 

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן

ביקורת מערכות ממוחשבות ואבטחת מערכות מידע

כיום, מרבית הארגונים עושים שימוש יום-יומי במערכות ממוחשבות. במערכות אלו נעשה שימוש במאגרי מידע המכילים, בין היתר, מידע רגיש וחסוי של לקוחות, ספקים ועובדים, מידע משפטי, מידע פיננסי, תכניות עסקיות, פטנטים ורעיונות, מסמכים אישיים, ומעשית כמעט כל מאגר נתוני החברה מאוכסן באופן ממוחשב. למעשה, מאגרי המידע הממוחשבים ומערכות המידע הינם לב-ליבו של הארגון ובלעדיהם ספק אם יוכל להתקיים באופן תקין ויעיל.

שאלה המטרידה ארגונים רבים היא, האם באמת ניתן לישון בשקט בידיעה שמאגרי ומערכות המידע מוגנים ומאובטחים? שהרי התקפות סייבר נעשו חלק מעולמנו בשנים האחרונות והן עלולות לגרום לנזקים משתנים (ממוניים ושאינם ממוניים), כגון דליפת מידע רגיש, פגיעה בפרטיות, אובדן מידע חיוני ו/או בעל ערך כלכלי, פגיעה במוניטין, נזק כלכלי (למשל תשלום כופר), ועוד. את התשובה לשאלה זו ניתן לקבל באמצעות ביצוע ביקורת על מערכות המידע ואבטחתן. במסגרת ביקורת שכזו, נסקרות מערכות הארגון ומאגריו, מתבצע מיפוי של הסיכונים, החשיפות והפרצות הקיימות, וניתנות המלצות אופרטיביות לשיפור וייעול מערך אבטחת המידע בארגון. 

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן

עריכת נהלי עבודה ותקנונים

ככלל, נהלי עבודה מהווים חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית וכוללים, בין היתר, הגדרה מפורטת ומדויקת כיצד מבצעים משימות שונות וכלליות, הגדרה מפורטת של התהליכים השונים שמתקיימים ואשר ביצועם מביא לתוצאות, פירוט של הפעולות הנכונות שיש לבצע על מנת לגרום לתוצרים הסופיים להופיע במהירות רבה ובאיכות גבוהה בהתאמה למדיניות. למעשה, נהלים ותקנונים הם "המדריך" ו"הוראות ההפעלה" כיצד לנהוג בסיטואציות שונות.

על כן, בעת עריכת קובץ נהלים פנימיים ו/או תקנונים בארגון, יש לתת את הדעת לכל התהליכים, האפשרויות והכללים הרלוונטיים. עם מנת שהנהלים והתקנונים לא יהיו עוד כריכה המעלה אבק במדפים, יש לערוך אותם בהתאמה לארגון הספציפי ותוך הכרתו והבנתו כמערכת. כמו כן, מעבר לגיבוש ועריכה של נהלים ותקנונים, ישנו נדבך חשוב נוסף שהוא הטמעה של הנהלים, ובכל התהליך הזה מתמחה משרדנו.

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן

נציבות פניות ציבור/חברים

תפקיד המבקר הפנימי כנציב תלונות הציבור/חברים אינו שכיח בקרב מבקרי פנים במגזר ההתיישבותי ובכלל. העיקרון הינו שהמבקר הפנימי, שהינו חיצוני לארגון, אובייקטיבי, מקצועי ואמין, הינו הגורם אשר ניתן ונכון לפנות אליו כאשר מתגלעים חילוקי דעות בין חברי הארגון לבין מוסדותיו השונים. מעשית, המבקר הפנימי, המשמש בכובע נוסף כנציב תלונות הציבור, משמש מתוקף תפקידו כגורם אובייקטיבי אליו מגיעות תלונות, ערעורים ומחלוקות בארגון ובהתאם הוא נותן דעתו בסוגיות העולות בפניו.  

למידע נוסף וקבלת הצעה ממשרדנו – לחצו כאן